April 14, 2014

Janesha 832-718-6560

Janesha 832-718-6560 

Air Jordan 12 Retro 
Worn/ Great Condition
Size 8 
$250 OBO

Air Jordan 9 Retro
Size 7
Worn/ Best Condition
$250 OBO 

Air Jordan 11 Retro 
Size 8 
Worn/ Great Condition 
$275 OBO No comments:

Post a Comment